صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
نامه‌‌ها ويادداشت‌هاي موتمن‌السلطنه، حسام‌السلطنه وامين‌الحضرت
موضوع:
ام‍ی‍ن‌ ال‍س‍ل‍طان‌ , ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ , ، ‏‫۱۲۷۵ - ‏۱۳۲۵ق.‬
ملک‌التجار , ، محمدکاظم , ، ‏‫ -‏ ۱۳۰۵.‬
ح‍س‍ام‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌ , ، سلطان‌ م‍راد م‍ی‍رزا , ، ‏‫۱۲۳۳ -‏ ‏۱۳۰۰ق.‬‏‬
امين الحضرت،محمدعليخان
شاهزاده جعفرقلي ميرزا
حقوق:
a
منبع:
۲۹۵/۷۵۳۶
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ن‍ام‍ه‌ه‍ا ت‍ل‍گ‍راف‌ عریضه‌ها ام‍ن‍ی‍ت‌ مالیات م‍ه‍ره‍ا نگهداری و تعمیر اجاره‌بها ملک م‍وق‍وف‍ات‌ مزرعه‌ها مالک و مستاجر ح‍ک‍وم‍ت‌ م‍ام‍وری‍ت‌ کاروانسراها ب‍ودج‍ه‌ حقوق و دستمزد ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا درخ‍واس‍ت‌ م‍ع‍م‍اران‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور اقتصادی و دارایی . اداره کل بیوتات
شماره کتابشناسي ملي:
۴۰۸۳۱۹۲
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
خراسان زنجان همدان بجنورد قاین طبس نیشابور تهران رشت
يادداشت کلي:
‏‫آلبوم شماره۴۳۷بيوتات.‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫تلگرافات ارسالي ازشهرهاي مختلف براي امين‌السلطان ونامه‌‌ها وعرايض موتمن‌السلطنه،حسا‌م‌السلطنه وامين‌الحضرت درخصوص انجام امورات استان قدس رضوي، برقراري امنيت در ايالت خراسان و ماليات گيري از آنجا.‬
داده هاي کلي پردازش:
20151223 per 50
شناسه كد كتاب:
4083192
نمايش | تحويل
54.81.158.195
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: