صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
مکاتبات استانداری مرکزی با فرمانداری تفرش
حقوق:
a
منبع:
۲۹۳/۱۱۶۱۳۰
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
استانداری‌ها فرمانداری‌ها بخشنامه‌ها درخ‍واس‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌ Civil Servants Query ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌ تحقیق ش‍رح‌ وظای‍ف‌ Duty Description Research Foreign Nationals
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
استانداری مرکزی
نام تنالگان به منزله موضوع:
ایران , . وزارت کشور
شماره کتابشناسي ملي:
۴۲۳۵۳۴۶
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
مرکزی ‏‫‭Markazi (Iran)‬‬ تفرش آشتیان Ashtiyan (Iran) Tafresh (Iran)
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫دستور اداری از طرف وزیر کشور در خصوص نحوه مکاتبات، مکاتبات استانداری و فرمانداری تفرش در خصوص تامین سهمیه خودیاری پروژه‌های عمرانی، رسیدگی به درخواست انتقال کارمندان، بازدید از طرح‌های عمرانی شهرستان تفرش و فعالیت‌های کمیته ملی پیکار با بیسوادی، شرح وظایف سرپرستان و نمایندگان روابط عمومی بنگاه اعانه ملی در شهرستان‌ها.‬
داده هاي کلي پردازش:
20160515 per 50
شناسه كد كتاب:
4235346
نمايش | تحويل
34.229.151.87
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: