استان تهران - تهران - پارک ساعی
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
استان تهران - تهران - پارک ساعی
موضوع:
تهران(استان) - تهران - پارکها ؛ Tehran (Iran: Province) - Tehran (Iran) - Parks
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
عکاس:
قاجار قیونلو، کامران، ‏‫۱۳۳۲ -‏‬، عکاس؛عابدینی، بهرام، ‏‫۱۳۳۴ -‏‬ ، عکاس؛میرعلایی، ماهرخ، ‏‫۱۳۴۳ -‏‬، عکاس
شماره ثبت:
1382
جنس:
image/jpg
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده:
پارک ساعی(تهران)
يادداشت کلي:
پانوراما
طبقه بندي مجموعه:
مجموعه عکس های استان تهران
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :