صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
A Persian Quarter Century
عنوان و نام پديدآور:
س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
ای‍ران
ق‍رن‌ ۱4
س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
موضوع:
English
زبان اثر:
Smith ,Anthony
مولف:
London,1979=1358
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
1358 4پ53الف/1481 DSR
LCC:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
كتاب حاضر در11 فصل نگاشته شده است وادامه اثر ديگري از مؤلف است به نام Blind White Fish in Persia.نويسنده در 1950 سفري به ايران داشته است.25دسال بعد به همان منطقه باز مي گردد و يكبار ديگر در قنات هاي مناطق اطراف كرمان به جست و جوي نوعي ماهي خاص،به نام ماهي سفيد كور، مي پردازد و البته اين بار موفق به صيد آن مي شود.
چکیده:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.234.0.2
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: