صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
عرایض، نوشتجات و گزارش‌های محمود‌خان ناصرالملک (فرمانفرما) والی ایالت خراسان به ناصرالدین‌شاه و امین‌السلطان
موضوع:
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار , ، ش‍اه‌ ای‍ران‌ , ، ‏‫۱۲۴۷ - ۱۳۱۳ق.‬
ام‍ی‍ن‌ ال‍س‍ل‍طان‌ , ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ , ، ‏‫۱۲۷۵ - ‏۱۳۲۵ق.‬
ناصرالملک , ، محمودبن نبی , ‏‫، ‏‫۱۲۲۵ - ‏۱۳۰۵ق.‬‬
شجاع‌الدوله , ، امیرحسین بن رضاقلی , ، ‏‫ - ‏۱۳۱۱ق.‬
ضیاءالدوله , ، انوشیروان‌بن محمدرحیم
رک‍ن‌ال‍دول‍ه‌ , ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ , ، ۱۲۶۲-۱۳۱۸ق‌.
حشمت‌الملک , ، امیر‌علم‌بن امیر‌اسدالله , ، ‏‫ - ‏۱۳۰۹ق.
نصرت‌الملک , ، علی‌مردان
نیرالدوله , ، پرویز میرزا , ‏‫، -‏ ۱۳۰۵ق.‬
تیموری , ، عطاءالله
حقوق:
a
منبع:
۲۹۵/۷۶۱۴
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
حاکم دربار و درباریان اختلافات ملکی اخ‍ت‍لاف‍ات‌ ق‍وم‍ی‌ ان‍ت‍ص‍اب‌ پ‍س‍ت‌ ق‍ت‍ل‌ ناامنی راه‌ه‍ا ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ بست‌نشینی تحصن دزدی‌ اص‍ن‍اف‌ م‍ال‍ی‍ات‌ه‍ا مالیات , -- جمع‌آوری قورخانه توپخانه فراش سلاح‌های گرم قنات‌ها تولیت راه‌آه‍ن‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا روستا‌‌ها رع‍ی‍ت‌ شاهزادگان اق‍وام‌ و ع‍ش‍ای‍ر ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌ ب‍ازرگ‍ان‍ان‌ حقوق و دستمزد ارث‌ قهوه‌خانه‌ها ت‍وق‍ی‍ف‌ دزدان م‍ج‍ازات‌ ه‍ا ش‍ورش‌ م‍وق‍وف‍ات‌ روح‍ان‍ی‍ان‌ اراض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ افغان‌ها ج‍اس‍وس‍ی‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور اقتصادی و دارایی . اداره کل بیوتات
شماره کتابشناسي ملي:
۴۱۶۷۱۱۱
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
درگز جوین مزینان هرات (افغانستان) افغانستان روسیه انگلستان خراسان سیستان نیشابور سبزوار سمنان ‏‫بخش مرکزی(خور و بیابانک) کاشمر گناباد قاین بیرجند مشهد کلات سرخس بجنورد رشتخوار باخرز
يادداشت کلي:
‏‫آلبوم ۱-۴۷۶ از مجموعه بیوتات سلطنتی.‬
داده هاي کلي پردازش:
20160221 per 50
شناسه كد كتاب:
4167111
نمايش | تحويل
54.81.158.195
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: