صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Sadi: Gulistan or Flower Garden‏‫‭/ ‎translated with an essay by James Ross; With a note upon the translator by ‭Charles Sayle‬. ؛ Sadi, Mosleh ibn Abdollah ؛ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌. ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
عنوان و نام پديدآور:
نثر فارسی -- قرن ۷ق-- ترجمه شده به انگلیسی
موضوع:
English
زبان اثر:
م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
س‍ع‍دی‌
‏‫ - ۶۹۱؟ق.‏
مولف:
‬‏‫‭, 1823‏‫‭=1202.
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
راس‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۷۵۹- ۱۸۳۱ م. Ross, James ، م‍ت‍رج‍م‌
مترجم:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌:‎The Gulistan of Sadi ؛ انگلیسی.
عنوان ديگر:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.80.227.189
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: