شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
دعوات روز نوروز
موضوع:
نوروز
Prayers
-- آداب و رسوم
دعاها
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
‏‫‭ف۸۱۳
توصیف:
نسخه بررسی شده .
تاریخ تالیف:قرن ۱۳ق.
زبان: فارسی
در این رساله از ادعیه نوروز و تشریفات مذهبی این روز بطور مفصل سخن رفته است.
‏‫‭ف۸۱۳
اهداءبه: محمد شاه قاجار
..بندره در گاه جهان پناه و چاکر جان نثار صداقت آثار چنگیز قاجار.
...اعوذ برب السهی و السهیه من العقرب والسارق ولحیه.
بسمله، الحمدلله الذی جعل الدعا سلما یرتقی بهاالی اعلی مراتب الکلام...
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
1723708
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :