صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Иран сегодня/ م‌. س‌. ای‍وان‍وف‌
عنوان و نام پديدآور:
اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰
موضوع:
Russian
زبان اثر:
Ivanov, Mikhail Sergeevich‬
ای‍وان‍وف‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ س‍رگ‍ی‌ی‍وی‍چ‌، م‌۱۹۸۶ -
مولف:
م‍س‍ک‍و: ن‍ائ‍وک‍ا، ش‍ع‍ب‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ ش‍رق‌, ۱۳۴۸
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
942831
شماره رکورد کتابشناسي :
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.162.227.37
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: