2613842 , واگذاری اتوبوس به هیات اقتصادی ژاپنی در بندرعباس
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
واگذاری اتوبوس به هیات اقتصادی ژاپنی در بندرعباس
حقوق:
a
منبع:
۲۹۳/۵۰۰۸۸
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
اتومبیل‌ها , ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
. وزارت کشور , ایران
شماره کتابشناسي ملي:
۲۶۱۳۸۴۲
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
بندرعباس , ژاپن
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫واگذاری اتوبوس به هیات اقتصادی ژاپنی در بندرعباس .‬
داده هاي کلي پردازش:
20120104 per 50
شناسه كد كتاب:
2613842
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :