شناسنامه
عنوان:
بررسی مقررات مالی و استخدامی سازمان بنادر در نظام حقوق اداری ایران
پديدآور:
/ نگارش مهدی نوری
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , (کارشناسی ارشد): گرایش حقوق عمومی. , ۱۳۹۰. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق.
شماره کتابشناسي ملي:
۲۹۷۹۶۶۲
شناسه كد كتاب:
2979662
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :