صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
نامه اداره پست به كارگذاري كل خليج فارس درخصوص مشكلات در پست بنادر-توضيح قونسول انگليس در مورد تلفن نظامي دولت مزبور و مكاتباتي در خصوص جمع آوري خط تلفن مزبور
حقوق:
a
منبع:
‭۳۵۵/۳۳۶‬
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
۱۳۰۰ش سرقت تلفن شركت‌مخابرات‌ايران بندرلنگه بوشهر قواي‌نظامي پست‌وخدمات‌پستي بندرعباس برازجان سفارت انگلستان سفرا بنادرجنوب كارگذاري وزارت‌خارجه
ساير رده بندي ها:
‭۴۱۶آ۴‮‌ب‌خ‬۱‬
شماره کتابشناسي ملي:
۳۵۵۰۰۰۳۳۶
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
نامه اداره پست به كارگذاري كل خليج فارس درخصوص مشكلات در پست بنادر-توضيح قونسول انگليس در مورد تلفن نظامي دولت مزبور و مكاتباتي در خصوص جمع آوري خط تلفن مزبور
داده هاي کلي پردازش:
20081023 per 50
شناسه كد كتاب:
1492960
نمايش | تحويل
54.162.227.37
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: