شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
مصالحه نامه واگذاری هشتاد عدل توتون
حقوق:
a
منبع:
۹۹۹/۳۵۰۰۳
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ص‍ل‍ح‌ (ع‍ق‍د) Transaction (Contract) مصالحه‌ نامه ورثه وک‍ال‍ت‌ Delegation توتون ره‍ن‌ Mortgage ی‍ه‍ودی‍ان‌ Jews م‍ه‍ره‍ا Seals گواهی و گواهان Witnesses ب‍ازرگ‍ان‍ان‌ Businessmen
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
عبداللهی , ، فریدون , ، فروشنده
شماره کتابشناسي ملي:
۵۱۹۵۱۲۹
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫مصالحه شیخ حمزه ابوالوردی به وکالت از محمد ابوالوردی و چند تن دیگر با فضل‌اله ابوالوردی در خصوص واگذاری هشتاد عدل توتون رهن گذاشته شده نزد ملا آقاجان تاجر کلیمی.‬
داده هاي کلي پردازش:
20180516 per 50
شناسه كد كتاب:
5195129
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :