773741 , رواب‍ط ای‍ران‌ و ی‍ون‍س‍ک‍و
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
رواب‍ط ای‍ران‌ و ی‍ون‍س‍ک‍و
حقوق:
a
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
ISBN:
‏‫ : ‏‫‭964-446-174-5‬‬‬‬ , ‏‫ ‏‫‭‎964-446-174-6 :‬‬‬ , ‏‫ ‏‫‬‭978-964-446-353-2 :‬‬ , ‏‫‭‎964-446-177-0 :‬
LCC:
‏‫AS۴‭‬ ‭/ی۹۳ , ‏‫‬‭‭ل‌۶ ۱۳۸۵
شماره رکورد کتابشناسي :
‏‫‬‭۳۵۳/۷۲۱۱
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ارتباط میان‌فرهنگی
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍ه‍ش‍ی‍د ل‍طیف‍ی‌‌ن‍ی‍ا. ، گردآورنده , ، م‍ه‍ش‍ی‍د , ل‍طی‍ف‍ی‌ن‍ی‍ا
نام تنالگان به منزله موضوع:
. کمیسیون ملی یونسکو , ایران
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‭م‌۸۴-۳۹۲۷۰‬
شناسه افزوده (تنالگان):
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
-- روابط فرهنگی , ایران
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور:
‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Mahshid Latifi Nia. Some documents of IRAN & Unesco relations (1978-1945).
يادداشتهاي مربوط به مندرجات:
.- ج.۲. روابط ایران و یونسکو (کمیسیون ملی یونسکو در ایران) ‏‫.- ج.۳. رواب‍ط ای‍ران‌ و ی‍ون‍س‍ک‍و (س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و) (۱۳۸۷ - ۱۳۵۷)‬ ج.۱.س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و(۱۳۲۴ - ۱۳۵۷ش‌)
داده هاي کلي پردازش:
20060719 per 50
شناسه كد كتاب:
773741
شماره جلد:
3
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :