شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
چ‍ه‍ل‌ طوطی‌
همکار:
؛ک‍ات‍ب‌ ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ال‍ش‍ی‍رازی‌
؛ تصویرگر م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌ خ‍وی‌
شیرازی، علی‌محمد، قرن۱۳ق.، کاتب
خوی، علیقلی ،تصویرگر
حقوق:
a
منبع:
۶-۷۰۵۳
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
داستان‌های کوتاه فارسی , -- قرن ۱۴ Short stories, Persian , -- 20th century افسانه‌ها و قصه‌های هندو Hindu legends
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , بسمله، حمد بیحد و ثنای بیعدد و سپاس مجدد سزاوار کسی است که طوطی ناطقه را در پس آئینه تفکر . . . انجام: , . . . راه بیابان گرفت قلندر وار تا آنکه از دار دنیا بدار آخرت رحلت نمود تمت الکتاب .
عنوان قراردادي:
طوطی‌نامه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ عباد الله عباد الله
شماره کتابشناسي ملي:
780126
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره:
تاریخ کتابت: ۱۲۶۸ق.
يادداشت کلي:
فارسی
داده هاي کلي پردازش:
20060803 per 50
شناسه كد كتاب:
780126
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :