1295703 , ‎‎رساله مختصر
شناسنامه
عنوان:
‎‎رساله مختصر
منبع:
‎‎۵-۲۱۸۴۳
زبان اثر:
ara
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎-- Early works to 20th century ‎*Hadith (Sunnites) ‎-- متون قدیمی تا قرن ۱۴ ‎احادیث اهل سنت
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
‎‎‎{افتاده} ... قال اجمعوا علی هذا علی اربعة وجهه استخفاف او حقارة او اهانته او مزاح فلوکان تقدم علی وجه التخفاف{الاستخفاف} طلقت امراته ولو علی وجه الحقارة اوالاهانته یکفر ... , ‎انجام: ‎‎‎آغاز: , ‎بسمله. قال النبی صلعم یا باهریرة یاتی اقوام فی اخرالزمان یستودون الدخان و یقولون انهم من امتی و لیسوا من امتی و فی بعض الاخبار انهم من اهل الشمال و هی شراب الاشقیاء ...
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۱۲۹۵۷۰۳
يادداشت کلي:
‎‎زبان:عربی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎رساله مختصری از احادیث اهل سنت در حرمت دخانیات و شرب مسکرات ولو با تجویز پزشکان، با ارجاع به کتبی چون: المقنع الکبیر و النوادرمی باشد، که احادیث آن به نقل از ابن عباس، ابوهریره، ابولیث فقیه، ابوحنیفه، قاضی ابویوسف و ابن مسعود بیان شده است. نسخه در انجام افتادگی دارد.
شناسه كد كتاب:
1295703
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login