1592916 , ‎‎شرح‌الباب الحادی‌عشر
شناسنامه
عنوان:
‎‎شرح‌الباب الحادی‌عشر
همکار:
فاضل قائینی، علی، فروشنده
منبع:
‎‎۵-۲۳۹۶۰/۱
زبان اثر:
ara
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎-- 13th century ‎*Imamite Shiites theology ‎-- قرن ‏‫۷ق.‏‏‬‬ ‎کلام شیعه امامیه
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
‎‎‎... شيخ طوسی رحمه‌الله بر آنست كه عقلی است و سيد مرتضی عليه‌الرّحمه بران رفته كه سمعی است و نيز اختلاف كرده‌اند كه واجب عينی است يا كفايی شيخ رحمه‌الله قايل اول است و سيد مرتضی بثانی تمت. , ‎انجام: ‎‎‎آغاز: , ‎افتاده: ... شدن نامه اعمال زیرا که اینها امری‌اند ممکن و به تحقیق که صادق ص خبر داده باینها که واجب باشد اعتراف باینها و من ذالک الثّواب و العقاب و تفاصیلهما المنقولة من جهة‌الشّرع و از جمله انچیزی که آمده است بآن ...
نام عنوان به منزله موضوع:
‎‎‎. ال‍ب‍اب‌ال‍ح‍ادی‌ ع‍ش‍ر . شرح , ‎ع‍لام‍ه‌ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ی‍وس‍ف‌، ۶۴۸ - ۷۲۶ق‌
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
‎‎۵-۲۳۹۶۰/۱
يادداشت کلي:
‎‎زبان: فارسی- عربی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
‎‎‎گ۴: متن فارسی درباره کمال و نقصان به نستعلیق چلیپایی , ‎یادداشت های مربوط به نسخه :
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎رساله‌ای در شرح فارسی الباب الحادی‌عشر است که شارح شناخته نشد ولی وی در شرح جملات، آرای شیخ طوسی و شیخ مرتضی علم‌الهدی را ذکر نموده‌است.
شناسه كد كتاب:
1592916
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login