1796793 , آثار‌الباقیه عن‌القرون‌الخالیه [نسخه خطی]
شناسنامه
پديدآور:
۳۶۲ -‏۴۴۰ق.
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌
م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د‏‫
عنوان:
آثار‌الباقیه عن‌القرون‌الخالیه [نسخه خطی]
موضوع:
گاهشماری اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴ گاه‌نامه‌های تطبیقی گاهنامه‌ها -- متون قدیمی تا قرن۱۴. ریاضیات اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴ جشنها -- متون قدیمی تا قرن۱۴.
:ایران -- آداب و رسوم و زندگی اجتماعی -- متون قدیمی تا قرن۱۴.
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
توصیف:
یکی از آثار معروف و معتبر ابوریحان بیرونی در گاهشماری ملل قدیم و بسیاری مطالب ریاضی و نجومی و غیر آن. این کتاب را ابوریحان در سال ۳۹۰ق. که در دربار شمس المعالی قابوس وشمگیر در جرجان بسر میبرد به نام آن پادشاه تالیف کرد.این کتاب به زبان فارسی نیز ترجمه شده است
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
1796793
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login