1304074 , ‎‎دیوان عاشق اصفهانی
شناسنامه
عنوان:
‎‎دیوان عاشق اصفهانی
همکار:
صفری، امرالله، فروشنده
‎‎نادعلی حسینی، محمدکاظم، قرن ۱۳ق.، کاتب
منبع:
‎‎۵-۲۲۰۵۰
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎-- قرن‏‫ ۱۲ق.‏‬ ‎شعر فارسی
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
‎‎‎... می خورده بغیر آن شکرلب امشب * من شمع صفت فتاده در تب امشب / گفتی که کی از فراق جان خواهی داد * ای بیخبر از غم من امشب امشب. , ‎انجام: ‎‎‎آغاز: , ‎بسمله. درین خرابه پر غم که نیست جای سرور * خوش آن کسی که نگیرد بجز طریق عبور / مخور فریب سراب اهل درین وادی * که هست قصه لب‌تشنگان او مشهور ... ‎‎‎انجامه: , ‎تمت الکتاب ... میرزا محمدکاظم الشهیر بمیرزا آقاسی نادعلی الحسینی غفر ذنوبه و ستر عیوبه بتاریخ یوم‌الاحد پانزدهم شهر شعبان‌المعظم سنه ۱۲۴۶.
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎‎‎‎‎، ۱۱۰۱-۱۱۸۱ق‌. , ‎، م‍ح‍م‍د , ‎حسینی ، ناد علی بن میرزا کاظم , ‎ع‍اش‍ق‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
يادداشت کلي:
‎‎زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
‎‎‎امتیاز: , ‎نفاست تزیینات عالی با تذهیب، ترصیع و جلد لاکی روغنی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎بنگرید به شماره بازیابی ۶۹۱۵ در جلد ۲۵ فهرست همین کتابخانه. ترتیب اشعار، در نسخۀ حاضر، بدین صورت است: ۲ب- ۳۱ الف: قصاید؛ مقطّعات و مراثی، ۳۲ب- ۳۰۶ الف: غزلیات، ۳۰۶ب: مخمّسات، ۳۰۷ الف- ۳۲۶: رباعیات.
شناسه كد كتاب:
1304074
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login