پیمایش
  جستجوی الفبایی
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  349154  نتیجه  در  2/953166  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
‎‎پراکنش و شناسایی انگل‌های کرمی راسته Tetraphyllidea در ماهيان غضروفی غالب دريای عمان (جاسک تا چابهار)
نوع فایل :
application/pdf
پديدآور :
‎‎/ نگارش سوسن شاهرخی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‎‎‎‎‎‎(کارشناسی ارشد) , ‎: زيست دريا، گرايش بوم‌شناسی دريا. , ‎، تهران. , ‎۱۳۹۴ , ‎دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دريایی.
حقوق :
‎‎a
2
1
بندانگشتی
عنوان :
بررسی تأثیر مؤلفه‌های کنترل مدیریت فروش در گرایش به کارآفرینی سازمانی دربین کارکنان بخش فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا و رفاه شهر کرمانشاه
نوع فایل :
application/docx
پديدآور :
/نگارنده طاهره رستمی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
کرمانشاه , ( کارشناسی ارشد ): مدیریت بازرگانی، گرایش داخلی , ‏‫، ۱۳۹۴.‬ , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، دانشکده تحصیلات تکمیلی.
حقوق :
a
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
عوامل اجتماعی مؤثر بر وجدان‌كاری در بين كاركنان سازمان توسعه برق ايران
نوع فایل :
application/doc
پديدآور :
/پژوهشگر آزاده‌سادات فلاح فربد
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , (کارشناسی ارشد): گرایش جامعه‌شناسی. , ، ۱۳۹۳. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی.
حقوق :
a
4
1
بندانگشتی
عنوان :
‎‎بررسی اجرای مالیات اسلامی در طرح جامعه مالیاتی رویکرد اقتصاد مقاومتی
نوع فایل :
application/pdf
پديدآور :
‎‎/ نگارش زینب عبدی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‎‎‎‎‎‎(کارشناسی ارشد) , ‎: حسابداری. , ‎، ایلام. , ‎۱۳۹۶ , ‎دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری.
حقوق :
‎‎a
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بررسی فون سنگ‌های شکارگر Orius و کفشدوزک‌های Coccinellidae مزارع یونجه شهرستان چادگان
نوع فایل :
application/doc
پديدآور :
/نگارنده زهرا جدیدیان
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
خوراسگان , (کارشناسی ارشد): حشره‌شناسی. , ، ۱۳۹۲. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، دانشکده کشاورزی.
حقوق :
a
6
1
بندانگشتی
عنوان :
ارزش‌گذاری تفرجی ذخیره‌گاه جنگلی ارغوان استان ایلام با استفاده از روش ارزش‌‎گذاری مشروط
نوع فایل :
application/docx
پديدآور :
/ نگارش زینب امیدی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
ایلام , (کارشناسی ارشد): منابع‎‌طبیعی، گرایش جنگلداری , ، ۱۳۹۴. , دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی.
حقوق :
a
7
170
تصویر بندانگشتی
عنوان :
مقایسه پلاسمید و مطالعه آنزیم‌های پکتینازی ایزوله‌های Yersinia enterocolitica جداشده از انسان و مرغ
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/توسط آرزو رضایی,رضایی، آرزو
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : علوم سلولی- ملکولی‬
حقوق :
a
8
1
بندانگشتی
عنوان :
چگونگی تاثیر جهانی شدن بر مشارکت سیاسی زنان درکشورهای درحال توسعه با تاکید بر کشور ایران
نوع فایل :
application/doc
پديدآور :
/ نگارش فاطمه محمدی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
آشتیان , (کارشناسی ارشد): علوم سیاسی , ،۱۳۹۴. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم سیاسی.
حقوق :
a
9
115
تصویر بندانگشتی
عنوان :
پیش‌تغلیظ و اندازهگیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه‌های حقیقی با استفاده از نانو‌ذرات مغناطیسی اکسید‌آهن بهبود‌ داده شده با ستیل‌تری متیل‌آمونیوم‌ برماید
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/پژوهشگر والح‌ سعیدی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , (کارشناسی ارشد): گرایش شیمی کاربردی , ، ۱۳۹۳. , دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی.
حقوق :
a
10
1
بندانگشتی
عنوان :
بررسی نگرش کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر در باره اثربخشی آموزش دوره‌های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان
نوع فایل :
application/docx
پديدآور :
/ نگارش سارا سلیمی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‏‫(کارشناسی ارشد): مدیریت آموزشی. , ،۱۳۹۳. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
حقوق :
a
11
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بررسی ادراک کارکنان از تاثیر عوامل بهداشتی بر انگیزش آنان در کاخانجات مقدم در سال ۸۱-۸۰
نوع فایل :
application/pdf
پديدآور :
/ نگارش بهزاد فروزانفر
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , (کارشناسی ارشد): مدیریت اجرایی،‌ گرایش استراتژیک. , ، ۱۳۸۱. , دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت.
حقوق :
a
12
184
بندانگشتی
عنوان :
بررسی وجوب عده طلاق با یقین به عدم حمل در فقه و حقوق
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش آناهیتا توکلی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران شمال , (کارشناسی ارشد): گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. , ، ۱۳۹۴. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده الهیات معارف اسلامی.
حقوق :
a
نتیجه  1  تا  12  از  349154  نتیجه  در  2/953166  ثانیه 

 
login