پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  82  نتیجه  در  0/0625185  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
نقش و مسئولیت حقوقی آلمان در جنگ تحمیلی ایران وعراق,[طرح],/ پژوهشگر سیدهادی یاسینی,؛ استاد داور حسین طالقانی.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۵۵
شناسه كد كتاب :
4643855
پدیدآور :
/ پژوهشگر سیدهادی یاسینی
2
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
بررسی تأثیر فرهنگ مهدویت و انتظار در دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر هادی عبداللهی,؛ استاد داور محمدحسین ایراندوست.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۶۷۹
شناسه كد كتاب :
4643679
پدیدآور :
/ پژوهشگر هادی عبداللهی
3
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
سبک‌شناسی معماری در یادمان‌های شهدا، مراکز فرهنگی و باغ موزه‌ی دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر مهدی آقاعلی‌گل.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۷۸
شناسه كد كتاب :
4643978
پدیدآور :
/ پژوهشگر مهدی آقاعلی‌گل.
4
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
تحقیق و نقد نقدها و سبک شعر دفاع مقدس بررسی و نقد چهارده کتاب معرفی، سبک‌شناسی و نقد شعر دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر رضا خبازها,؛ استاد راهنما محمدرضا سنگری.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۱۰
شناسه كد كتاب :
4643810
پدیدآور :
/ پژوهشگر رضا خبازها
5
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
گزارش پيشرفت قرارداد طرح پژوهشي تهيه RFP سيستم آرشيو وب ايران
پدیدآور :
کیهانی‌پور، امیرحسین، ‏‫۱۳۵۹ -‎‏‬
فرمت :
application/doc
موضوع :
وب-آرشیوهای وب-سامانه‌های چندرسانه‌ای-ب‍ان‍ک‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌-ابر‌پایگاه‌های اطلاعاتی-ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ - درخواست ارائه پیشنهاد,Web-Web archives-Multimedia systems-Information Banks-Metadatabases-Information Retrieval- Requests for proposals (Public contracts)
6
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
تأثیر جریانهاي شرق شناسی و ایران شناسی بر تاریخن گاري ملی گرایانه ایران در دوره ي قاجار و پهلوي اول
پدیدآور :
طرفداری، علی‌محمد، ‏‫۱۳۵۲ - ‏
فرمت :
application/pdf
موضوع :
ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ی‌-پهلوی(سلسله)-ت‍اری‍خ‌ ن‍گ‍اری‌-ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌-ق‍اج‍اری‍ه‌,Orientalism-Historiography--Iranology-Qajar
7
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
مطالعه مبانی حقوقی و فقهی استراتژی تنبیه متجاوز,[طرح],/ پژوهشگر محمد قربانزاده‌موسی‌کندی,؛ استاد داور محمد رضوی.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۶۸
شناسه كد كتاب :
4643968
پدیدآور :
/ پژوهشگر محمد قربانزاده‌موسی‌کندی
8
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
آمادگی دیجیتالی کتابخانه ملی برای ایجاد شبکه دیجیتالی ملی ) هاب دانش(
پدیدآور :
ن‍ش‍اط ، ن‍رگ‍س‌
فرمت :
application/pdf
موضوع :
شبکه‌های کامپیوتری-شبکه‌های ذخیره‌سازی-فناوری اطلاعات و ارتباطات -سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران,Computer networks-Storage area -networks (Computer networks)-Information and Comunication Thechnology
9
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
ارزیابی آموزش حضوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پدیدآور :
نوذری امینی، سودابه
فرمت :
application/pdf
موضوع :
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران-آموزش-ارزشیابی - آموزش ضمن خدمت-,Evaluation- Inservice Training
10
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
کتابشناسی حفاظت و نگهداری اسناد
پدیدآور :
احمدی‌فصیح، صدیقه ، ‏‫۱۳۴۹‬-
فرمت :
application/doc
موضوع :
حفاظت-اس‍ن‍اد-کتابشناسی- آرشیو- آرشیویست‌ها-مواد آرشیوی -- رقمی‌کردن-آرش‍ی‍و ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌-ک‍ت‍اب‍داران‌,Protection-Documents-Bibliography-Archivists-Archival materials‪ -Archives- Digitization-Government Archives-Librarians ‌
11
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
طراحی و پیاده¬سازی نظام ارزیابی و رتبه¬بندی همایش¬های کتابخانه و آرشیو
پدیدآور :
خانی‌پور، رضا، ‏‫۱۳۴۵ -
فرمت :
application/doc
موضوع :
آرش‍ی‍وه‍ا-کنفرانس‌ها و کنگره‌ها-رتبه‌گذاری-پ‍ژوه‍ش‌-م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا-کتابخانه ها,Archives-Congresses and conventions-Ratings and rankings-Research-‪Articles-Libraries
12
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
مسئولیت حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهندگان عراقی,[طرح],/ پژوهشگر پیام حیدری,؛ استاد داور علی باباخانی.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۴۹
شناسه كد كتاب :
4643849
پدیدآور :
/ پژوهشگر پیام حیدری
نتیجه  1  تا  12  از  82  نتیجه  در  0/0625185  ثانیه 

 
login