پیمایش
  جستجوی الفبایی
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  82  نتیجه  در  1/8281795  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
وضعیت پژوهشهای انجام شده درباره سازمان اسناد و کتابخانه ملی با تاکید بر گرایش های موضوعی و کاربست یافته های آن در بخشهای مرتبط با سازمان
حمایت کننده :
خانی پور، رضا، ۱۳۴۵-
شناسه كد كتاب :
1399-05-tarh
پدیدآور :
نوذری، سودابه
2
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
انعطاف پذیری و اعتدال در فتاوای امامیه
حمایت کننده :
ناظر اجرایی: معاون پژوهش برنامه ريزي و فناوري
شناسه كد كتاب :
1400-07-tarh
پدیدآور :
ع‍ظی‍م‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۱-
3
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
مروری بر چارچوبها و استانداردهای فناوری اطلاعات
پدیدآور :
ش‍ادان‌پ‍ور، ف‍رزان‍ه‌، ‏‫۱۳۴۴ -
فرمت :
application/pdf
موضوع :
ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌-پایگاه‌‌های اطلاعاتی - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا-روتینگ( مدیریت شبکه کامپیوتری)‬,‪Information Technology-Database security-Standards-Routing (Computer network management
4
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
بررسی قرارداد ۱۹۷۵ و نقش آن در جنگ تحمیلی ایران و عراق,[طرح],/ پژوهشگر عبدالله سقایی‌مهرآباد.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۷۳
شناسه كد كتاب :
4643873
پدیدآور :
/ پژوهشگر عبدالله سقایی‌مهرآباد.
5
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
مطالعه تطبیقی توانمندی‌های نظامی ایران و عراق در ۸ سال دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر کامران نوروزی,؛ استاد راهنما رضا علاماتی.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۹۳
شناسه كد كتاب :
4643893
پدیدآور :
/ پژوهشگر کامران نوروزی
6
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
مدلسازی موردی از کاربرد بانک اطلاعاتی نرم افزار رسا با استفاده از روش داده کاوی
حمایت کننده :
خسروی، فریبرز، ۱۳۳۳-
شناسه كد كتاب :
1399-11-tarh
پدیدآور :
واقف زاده، محمدحسین ،۱۳۴۶-
7
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
مطالعه روندهای گردشگری جنگ در جهان؛ ارائه چارچوبی به منظور توسعه گردشگری جنگ در ایران,[طرح],/ پژوهشگر مجید حیدری، امیرعباس نجفی‌پور,؛ استاد راهنما سیدمجتبی محمودزاده.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۱۰
شناسه كد كتاب :
4643910
پدیدآور :
/ پژوهشگر مجید حیدری، امیرعباس نجفی‌پور
8
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
بررسی و برنامه‌ریزی مناطق عملیاتی جنوب به عنوان منطقه توریستی-زیارتی با روش SWOT,[طرح],/ پژوهشگر بهروز مطهری‌مقدم.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۷۷۹
شناسه كد كتاب :
4643779
پدیدآور :
/ پژوهشگر بهروز مطهری‌مقدم.
9
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
بررسی رفتارهای ناقض حقوق بشردوستانه دولت عراق علیه غیرنظامیان در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران,[طرح],/ پژوهشگر بهروز عبدی,؛ استاد راهنما مسعود اخوان‌فرد,؛ استاد داور محمد رضوی.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۷۱۳
شناسه كد كتاب :
4643713
پدیدآور :
/ پژوهشگر بهروز عبدی
10
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
بررسی سياستها و عملكرد جنبش عدم‌تعهد در جنگ تحميلی عراق عليه ايران,[طرح],/ پژوهشگر محمد گودرزی‌عظمی,؛ استاد راهنما حسین یکتا.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۵۶
شناسه كد كتاب :
4643956
پدیدآور :
/ پژوهشگر محمد گودرزی‌عظمی
11
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
تعیین میزان تحقق قوانین حمایتی از ایثارگران در حوزه بهداشت و درمان,[طرح],/ پژوهشگر میلاد به‌نژاد.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۸۶
شناسه كد كتاب :
4643986
پدیدآور :
/ پژوهشگر میلاد به‌نژاد.
12
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
مطالعه تاریخی روند تشکیلات ،وظایف وعملکرد شورای عالی فرهنگ از 1317 تا 1343
حمایت کننده :
جان احمدی، فاطمه
شناسه كد كتاب :
1400-04-tarh
پدیدآور :
کناررودی، قربانعلی ، ۱۳۴۷-
نتیجه  1  تا  12  از  82  نتیجه  در  1/8281795  ثانیه 

 
login