مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده ايران شناسي
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل منابع منتخب رقمي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در زمينه ايران شناسي مي باشد.
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  59  نتیجه  در  0/0469066  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
690
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Les famavx voyages de Pietro Della Valle, gentil -homme romain, Svrnomme l'illvstre voyageur , avec vn denombrement tres exact des choses les plus curieuses؛Les famaux voyages de Pietro Della Valle, gentil -homme romain...‬
مولف :
Della Valle, Pietro,Pietro
موضوع :
گزیده ؛ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰م. هند -- سیر و سیاحت -- متون قدیمی تا ۱۸۰۰م. ‏ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰م. ‏ت‍رک‍ی‍ه‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰م.
تاریخ انتشار :
‏‫‎Paris‬‮‏‫‭‎:G.Clozier, 1662-1664‏‫1041-1043=‭‬
زبان اثر :
French
2
342
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Sadi: Gulistan or Flower Garden‏‫‭/ ‎translated with an essay by James Ross; With a note upon the translator by ‭Charles Sayle‬. ؛ Sadi, Mosleh ibn Abdollah ؛ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌. ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
مولف :
م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,‏‫ - ۶۹۱؟ق.‏,س‍ع‍دی‌
وضعيت نشر و پخش و غيره :
London‬‏‫‭: ‎Walter Scott‬‏‫‭, 1823‏‫‭=1202.
موضوع :
نثر فارسی -- قرن ۷ق-- ترجمه شده به انگلیسی
تاریخ انتشار :
‬‏‫‭, 1823‏‫‭=1202.
3
383
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Voyages de monsieur le chevalier Chardin, en Pers et autres lieux de l'Orient, contenant le voyage de Paris a Ispahan ..؛ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ش‍اردن‌: م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌.
مولف :
ژان‌,ش‍اردن‌، ژان‌، ۱۶۴۳-۱۷۱۳م‌.,۱۶۴۳-۱۷۱۳م‌.
وضعيت نشر و پخش و غيره :
Amsterdam‬‏‫‭: ‎J. Louis de Lorme‬‏‫‭, ‎1711‏‫‭=1090.
موضوع :
سفرنامه‌ها ؛ ایران -- سیر و سیاحت -- قرن ۱۱ق. ؛ ایران -- تاریخ -- صفویان، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق.
تاریخ انتشار :
‬‏‫‭1711‏‫‭=1090.
4
446
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
The Shah Nameh of the Persian poet Fridausi‏‫‭/ ‎translated and abridged in Prose and verse with notes and illustrctions by James ‭Atkinson‬.
مولف :
۳۲۹ - ۴۱۶؟ق. FerdowsiAbolgasem940 - 1025?,اب‍وال‍ق‍اس‍م‌,ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶؟ق. FerdowsiAbolgasem940 - 1025?
وضعيت نشر و پخش و غيره :
London‬‏‫‭: ‎Printed for the Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland‬‏‫‭, 1832‏‫‭=1211.
موضوع :
شعر فارسی -- قرن ۴ق -- ترجمه شده به انگلیسی
تاریخ انتشار :
‬‏‫‭, 1832‏‫‭=1211.
5
520
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
A second Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor to Constattinople betwean the years 1810 and 1816 with...‏‫‬‭‭/by James Morier.
مولف :
Morier, James Justinian,James Justinian
موضوع :
گزیده ؛ عباس‌میرزا‌قاجار، ۱۲۰۳-۱۲۴۹ق.؛سفرنامه‌ها؛ایران -- سیر و سیاحت -- قرن ۱۳ق؛آسیای صغیر--سیر و سیاحت
تاریخ انتشار :
‏‫‬‭London‏‫‬‭: Printed for Longman Hurst. Rees, O
زبان اثر :
French
6
524
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
The Revolutions of Persia. An historical account of the British trade over the caspian sea: with the author's Journal of Travels from...[Book
مولف :
Hanway, Jonas
وضعيت نشر و پخش و غيره :
Osborn T.
موضوع :
انگلستان -- بازرگانی -- ایران,ایران -- تاریخ -- حکومت افغانان، ۱۱۳۵ - ۱۱۴۲ق.,ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫ -‏۱۱۴۱؟ق.‬
تاریخ انتشار :
1726=1114
7
330
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Travels in Persia
مولف :
Chardin, John
وضعيت نشر و پخش و غيره :
The Argonaut Press
تاریخ انتشار :
london,1927
موضوع :
سفرنامه ها,سير و سياحت قرن,ايران
8
96
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Empreintes de cachets elamites
مولف :
Legrain, Leon‬
وضعيت نشر و پخش و غيره :
Paris:E.Leroux
موضوع :
م‍ه‍ره‍ا -- ای‍ران‌ -- ع‍ی‍لام‌
تاریخ انتشار :
1921=1300
9
574
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
History of Herodotus/ a new English version, edited with copious notes and appendices...[Book
همکار :
‎ .Rawlinson, George‬م‍ت‍رج‍م‌
مولف :
Herodotus‬
وضعيت نشر و پخش و غيره :
London
موضوع :
ت‍اری‍خ‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
10
563
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
History of Herodotus/ a new English version, edited with copious notes and appendices...[Book
همکار :
.Rawlinson, George‬م‍ت‍رج‍م‌
مولف :
Herodotus‬
وضعيت نشر و پخش و غيره :
John Murry
موضوع :
ت‍اری‍خ‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
11
500
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Travels in to Bokhara: Together with a narrative of a voyage on the
مولف :
Burnes, Alexander
وضعيت نشر و پخش و غيره :
Karachi:Oxford University press
تاریخ انتشار :
1973=1352
زبان اثر :
English
12
370
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Travels in to Bokhara: Together with a narrative of a voyage on the
مولف :
Burnes, Alexander
وضعيت نشر و پخش و غيره :
Karachi:Oxford University press
موضوع :
س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
تاریخ انتشار :
1973=1352
نتیجه  1  تا  12  از  59  نتیجه  در  0/0469066  ثانیه 

login