مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
برگزیده کتابخانه دیجیتال جهانی
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل تعدادي از منابع نفيس و ارزشمند موجود در كتابخانه ملي مي باشدكه جهت ارائه در كتابخانه ديجيتال جهاني(wdl)انتخاب شده است.
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  3  از  3  نتیجه  در  0/0156471  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
92
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
جهادیه [چاپ سربی]
مولف :
م‍ی‍رزا ب‍زرگ‌ ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌,قرن ۱۳ق.,محمدعلی ابن محمدحسین,آشتیانی,چاپگر,۱۱۶۷-۱۲۳۷؟ق‌.,ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
موضوع :
ج‍ه‍اد,ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- جنگ با روسیه، ۱۲۱۸ - ۱۲۲۸ق.,ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- جنگ با روسیه، ۱۲۲۸ - ۱۲۴۳ق.
زبان اثر :
فارسی
نوع :
چاپ سنگي
2
848
بندانگشتی
عنوان :
ذخ‍ی‍ره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‌[نسخه خطی]
پديدآور :
ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ج‍رج‍ان‍ی‌,اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
3
1160
تصویر بندانگشتی
عنوان :
عجائب‌المخلوقات (ترجمه)[نسخه خطی]
پديدآور :
زکریا بن محمد,قزوینی,۶۰۵؟ - ۶۸۲ ق.
موضوع :
نثر فارسی-- ‏‫قرن ۷ق.‏,شگفتی‌های جهان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴,جغرافیا -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
نتیجه  1  تا  3  از  3  نتیجه  در  0/0156471  ثانیه 

login