o 815408 , ج‍ام‍ع‌ ع‍ب‍اس‍ی‌
شناسنامه

ویرایش مدرک
 
پديدآور:
ب‍ه‍اآال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ع‍ام‍ل‍ی‌
عنوان:
ج‍ام‍ع‌ ع‍ب‍اس‍ی‌
موضوع:
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌,nli,۵۶
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
815408
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ح‍م‍دل‍ه‌ ... و ب‍ع‍د چ‍ون‌ ه‍م‍گ‍ی‌ ه‍م‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ ن‍ه‍م‍ت‌ ب‍ن‍دگ‍ان‌ م‍دی‍ون‌ ارف‍ع‌ اق‍دس‌ اع‍ل‍ی‌ ک‍ل‍ب‌ آس‍ت‍ان‍ه‌ خ‍ی‍ر ال‍ب‍ش‍ر م‍روج‌ م‍ذه‍ب‌ ح‍ق‌ ائ‍م‍ه‌ اث‍ن‍ی‌ع‍ش‍ر ...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "ن‍واب‌ اع‍ل‍ی‌ ف‍رم‍ودن‍د ک‍ه‌ ح‍ک‍م‍ت‌ دری‍ن‌ خ‍واه‍د ب‍ود ک‍ه‌ اگ‍ر آن‌ ش‍خ‍ص‌ ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ ش‍رم‍ن‍ده‌ خ‍وی‍ش‍ان‌ ب‍اش‍د ... ودی‍گ‍ر ای‍ن‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ک‍اری‌ ن‍ک‍ن‍د ام‍ی‍د ک‍ه‌ ای‍زد ت‍ع‍ال‍ی‌ ...",: رج‍وع‌ ش‍ود ب‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۳۷۴۲ف‌ ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ج‍ل‍د ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اض‍ر دن‍ب‍ال‍ه‌ پ‍ن‍ج‌ ب‍اب‌ اول‌ ای‍ن‌ اث‍ر ی‍ع‍ن‍ی‌ ب‍اب‌ ش‍ش‍م‌ (در وق‍ف‌ ک‍ردن‌ و ت‍ص‍دق‌ ن‍م‍ودن‌) ت‍ا ب‍اب‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ (در ب‍ی‍ان‌ خ‍ون‍ب‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ت‍ن‌ آدم‍ی‌) م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ ش‍اگ‍رد م‍ول‍ف‌ - ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌ س‍اوج‍ی‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
815408
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login