سخنرانی های اندیشگاه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
سخنرانی های اندیشگاه
نوع:
مجموعه
چکيده:
این مجموعه شامل سخنرانی های برگزار شده در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login