1305152 , ‎‎زادالمعاد
شناسنامه
عنوان:
‎‎زادالمعاد
همکار:
‎‎ذاکر، مرادعلی، قرن ۱۳ ق.، کاتب
نخعی مازندرانی، محمدحسن، فروشنده
منبع:
‎‎۵-۲۲۰۸۹
زبان اثر:
ara
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎اعمال السنه ‎دعاها ‎زی‍ارت‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
‎‎‎... معتبر نمیدانم معترّض ذکر آنها نشدم و روز بیست و هفتم را کفعمی در روز بیست و نهم ذکر کرده‌است و موافق مذهب شیعه در روز بیست و سیم خواندن دور نیست كه انسب باشد و الله ولیّ‌التوفیق. , ‎انجام: ‎‎‎آغاز: , ‎بسمله. الحمدلله الذی جعل العبادة وسیلة‌السّعادة فی الاخرة و الاولی ... امّا بعد بنده خاطی محمّدباقر بن محمّدتقی عفی الله عن جرائمهما بر الواح ارواح صافیه برادران ایمانی و اخلّائی روحانی مینگارد که چون ... ‎‎‎انجامه: , ‎تمة الرسالة اعمال سه ماهه زادالمعاد ... بحسب‌الامر عالیشاه ... آقا محمّدمعین نایب مناب محال دیلمان ... مرادعلی ذاکر ساکن الاصل کلارستاق گردید سنه ماتین ثلثون بعد الالف من الهجرة النبویة صلی الله علیه و آله اللهم حرّم یده فی نارالجحیم تمت ۱۲۳۰.
عنوانهاي گونه گون ديگر:
‎‎زادالمعاد فی أعمال‌السنة ‎‎زادالمعاد فی الأعمال ‌الحسنة
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎‎‎‎، ‏‫۱۰۳۷ - ‏۱۱۱۱ق.‬ , ‎، م‍ح‍م‍د‌ب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ , ‎م‍ج‍ل‍س‍ی‌
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره:
‎‎کاتب، نسخه را به درخواست «آقا محمّدمعین» نایب مناب محال دیلمان، کتابت کرده‌است.
يادداشت کلي:
‎‎تاریخ تألیف: ۱۱۰۷ق. ‎‎زبان: فارسی، عربی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
‎‎‎حواشی اوراق: , ‎نسخه در حاشیه تصحیح شده است. عناوین در حاشیه
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎بنگرید به شماره بازیابی ۹۷۷۴ در جلد ۳۵ فهرست همین کتابخانه. نویسنده، کتاب را به «شاه سلطان حسین صفوی» اهدا کرده‌است.
شناسه كد كتاب:
1305152
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login