1281138 , ‎‎تحفه حکیم مومن
شناسنامه
عنوان:
‎‎تحفه حکیم مومن
منبع:
‎‎۵-۲۱۷۸۶
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎-- Early works to 20 century ‎-- Iran ‎Traditional medicine ‎-- Early works to 20th century ‎Pharmacology ‎-- ایران ‎-- ‏‫متون قدیمی تا قرن ۱۴ ‎پزشکی سنتی ‎داروشناسی ‎Crude Drugs ‎eng ‎داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
‎‎‎... اما طریق صید طیور چون گندم را بکف دهان شتر مست یا بعرق او تر کنند از خوردن ان طیور بی هوش گردند و چون دلق را با عسل و دوشاب طبخ بلیغ نموده مانند ریسمان بر روی اشجار و غیر ان گذارند طیوری که بر ان نشینند پای بست گردند. , ‎انجام: ‎‎‎آغاز: , ‎بسمله. سبحانک اللهم یا قدوس و یا طبیب النفوس اتمم لنا انوار معرفتک ... اما بعد بر ناظران حقایق رس مکشوف میدارد که چون والد این ذره بی مقدار میرمحمدزمان تنکابنی دیلمی طاب الله ثراه با وجود حدس صایب و ذهن ثاقب ... ‎‎‎انجامه: , ‎قد تمت هذه الرسالة الشریفه فی ظهر یوم الاحد تاسع شهر جمادی الاولی سنه ۱۲۱۰ والشمس فی اول درجة من القوس والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین المعصومین.
عنوانهاي گونه گون ديگر:
‎‎تحفه سلیمانی ‎‎تحفة المومن
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎‎‎‎، ‏‫ق‍رن‌ ۱۱ق‌.‬ , ‎، م‍ح‍م‍د م‍ؤم‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دزم‍ان‌ , ‎ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ؤم‍ن‌
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۱۲۸۱۱۳۸
يادداشتهاي مربوط به عنوانهاي مرتبط:
‎‎اثر حاضر در منابع با اسامی دیگری چون:« تحفه سلیمانی» و تحفة المومن» نیز آمده است.
يادداشت کلي:
‎‎زبان:فارسی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
‎‎‎برگ ۱ الف دوبیت شعر از سعدی: شرف مرد بجود است و کرامت به سجود هرکه این هر دو ندارد عدمش به ز وجود دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر که رحیم است و کریم است و غفور است و ودود. , ‎یادداشت های مربوط به نسخه :
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎بنگرید به شماره بازیابی ۲۱۸۴۲ در فهرست همین کتابخانه.
شناسه كد كتاب:
1281138
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login