1094683 , انوار‌التنزیل و اسرار‌التأویل[نسخه خطی]
شناسنامه
پديدآور:
ب‍ی‍ض‍اوی‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر
- ۶۸۵ق‌.
عنوان:
انوار‌التنزیل و اسرار‌التأویل[نسخه خطی]
موضوع:
تفاسیر اهل سنت -- قرن ۷ق.
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
كاتب:
محمد‌موسی بن محمد ، قرن ۱۲ق
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
عنوان ديگر:
رجوع شود به شماره ۴۱۶۳-۵ (۴۱۶۳/ع ) همین فهرست . نسخه حاضر نیز جلد اول این اثر می‌باشد .
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
1094683
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login