2288406 , ديوان اشعار ملامحسن فيض ( منتخب - ویرایشی )
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ديوان اشعار ملامحسن فيض ( منتخب - ویرایشی )
همکار:
؛مقدمه نویس : اسدالله شهشهانی
؛کاتب: عماد طاهری
شهشهانی , ، اسدالله , ، قرن ۱۴. مقدمه نویس
طاهری، عماد، قرن ۱۴. کاتب
موضوع:
فیض کاشانی , ، محمدبن شاه مرتضی , ، ۱۰۰۶ - ۱۰۹۱ق. , -- سرگذشتنامه
Feiz Kashani , , Mohammad Ibn Shah Morteza , -- Biography
حقوق:
a
منبع:
۶-۱۳۳۳۲
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
در ابتدای کتاب شرح حالی از شاعر توسط اسدالله شهشهانی آمده است .دیوان شامل غزلیات به ترتیب حروف تهجی آخر ابیات و رباعیات می‌باشد
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
شعر فارسی , -- قرن‏‏‫‫ ۱۱ق.‏‬‏‬
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , مقدمه : شرح حال . یکی از رجال علم و بزرگان معرفت که میتوان او را در ردیف مشاهیر عالم . . . آغاز: , متن: بسمله ای لال ز وصف تو زبانها / کوته ثنای تو بیانها . . . انجام: , . . . یعنی ز کمال هر چه اندوخته / ا سر بردار و در ته پا انداز.
عنوانهاي گونه گون ديگر:
دیوان فیض دیوان ملامحسن فیض کاشانی
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ملامحسن فيض كاشاني ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ , ، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ , ، ۱۰۰۶-۱۰۹۱ق‌.
ساير رده بندي ها:
۶-۵۲۶۲ :ث۲۱۰۰ ( جلد گالینگور طوسی) ۶-۱۱۷۲۲::ث۲۵۷۲۷۴ (جلد مقوایی با روکش کاغذسبز ، عطف و گوشه ها پارچه قهوه ای ) ۶-۱۷۳۰۳( جلد مقوایی با روکش کاغذ سبز ، عطف پارچه کرم ؛ جلد از شیرازه گسسته) ۶-۱۸۶۱۱ ( جلد مقوایی با روکش کاغذ قهوه ای ، عطف و گوشه ها پارچه کرم) ۶-۱۹۱۴۵( جلد مقوایی با روکش چرم قهوه ای ، ترنج و سرترنج زرکوب ؛ صفحه آغاز نسخه وصالی ) ۶-۲۷۳۶۶( جلد مقوایی با روکش کاغذ قرمز ، عطف و گوشه ها پارچه کرم) ۶-۲۹۵۳۱( جلد مقوایی با روکش کاغذ قرمز ، عطف و گوشه ها پارچه کرم)
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره:
تاریخ کتابت: ۱۳۴۸ ق.
يادداشت کلي:
زبان:فارسي
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20110329 per 50
شناسه كد كتاب:
2288406
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login