3005755
شناسنامه
عنوان:
پیوند«توسعه» و «امنیت» ( با تاکید بر دیدگاه‌های مکاتب امنیت‌پژوهی)
پديدآور:
/ نان دانشجو روح‌الله تقی‌نژاد
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
مازندران , (کارشناسی ارشد): علوم‌سیاسی. , ۱۳۹۰. , دانشگاه مازندران، دانشکده‌حقوق و علوم سیاسی.
شماره کتابشناسي ملي:
۳۰۰۵۷۵۵
شناسه كد كتاب:
3005755
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/311774
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login