پیمایش
  جستجوی الفبایی
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  7674  نتیجه  در  9/2183884  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
40
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
رس‍ال‍ه‌ س‍ب‍ع‌ م‍ن‌ ال‍م‍ث‍ان‍ی‌ و ال‍ق‍رآن‌ ال‍ع‍ظی‍م‌ ف‍ی‌ م‍دی‍ح‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ ال‍ک‍ری‍م‌ (منتخب - ویرایشی)
همکار :
؛ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ال‍ت‍ب‍ری‍زی‌ ال‍غ‍روی‌,تبریزی‌غروی، محمدعلی، قرن۱۴. کاتب
حقوق :
a
منبع :
۶-۶۴۴۷
زبان اثر :
فارسی
2
150
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
هندسه فضایی[چاپ سنگی]
تاریخ انتشار :
طهران:[بی‌نا]، ۱۳۴۳ ق. = ۱۳۱۴ ش.(طهران:مطبعه علمی)
موضوع :
هندسه فضایی -- ‏‫راهنمای آموزشی (متوسطه)‬,هندسه فضایی -- کتاب‌های درسی‏‫ -- راهنمای آموزشی (متوسطه)‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
چاپ سنگي
3
298
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
جهان نما (منتخب - ویرایشی)
همکار :
؛ کاتب: جرعه شاعر
حقوق :
a
منبع :
۶-۱۶۶۹۱
زبان اثر :
فارسی
4
544
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل (منتخب - ویرایشی)
همکار :
؛ کاتب:حسین‌بن‌عبدالله الخوانساری,؛ مصحح : محمد‌باقر بن‌محمدعلی‌خوانساری،محمد‌تقی‌ بن‌ محمدحسن‌خوانساری,الخوانساری،ٰحسین‌بن‌عبدالله ،قرن۱۳ق.،کاتب.,خوانساری ،محمد‌باقربن‌محمدعلی‌، قرن۱۳ق.،مصحح,خوانساری،محمد‌تقی‌بن‌محمدحسن‌،قرن۱۳ق.،مصحح,حسینی ،فروشنده.
حقوق :
a
منبع :
۶-۱۹۴۸۱
زبان اثر :
عربی
5
248
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
<المشاعر=مشاعر>
همکار :
؛ تصحیح و مقابله : شیخ محمد باقر قوچانی,؛ کاتب: علی اکبر طالقانی ، میرزا کریم اصطهباناتی,قوچانی،محمد باقر، قرن۱۳ق.، مصحح,طالقانی،علی اکبر، قرن۱۳ق.، کاتب,اصطهباناتی شیرازی ،عبدالکریم، قرن۱۳ق.، کاتب
حقوق :
a
منبع :
۶-۳۰۲۰
زبان اثر :
عربی
6
586
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مراة‌العقول فی شرح اصول الکافی ( منتخب - فهرستی )
همکار :
مصحح : محمد الحسینی؛,کاتب : محمد‌صادق‌التویسرکانی ، آخوند‌الملارضا ابوالقاسم‌الکمربنی‌النوری ، فضل‌الله نوری .
حقوق :
a
منبع :
۶-۱۹۴۴۱
زبان اثر :
عربی
7
28
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍ب‍داآ ت‍رق‍ی‌[چاپ سنگی]
مولف :
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ خ‍وان‍س‍اری‌، آق‍ان‍ور
زبان اثر :
فارسی
نوع :
چاپ سنگي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
8
352
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‎‎ش‍رح‌ ع‍رش‍ی‍ه‌
حقوق :
‎‎a
منبع :
‎‎۶-۳۲۴
نوع :
چاپ سنگي
جنس :
image/jpg
9
168
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
دیوان باباکوهی ( منتخب- فهرستی)
همکار :
؛ محمدابراهیم‌مشکین‌قلم شیرازی
حقوق :
a
منبع :
۶-۲۵۸۹۰
زبان اثر :
فارسی
10
294
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
کنزاللغه ( منتخب - ویرایشی )
همکار :
هاشم بن حسین ، قرن ۱۴ ، کاتب.,بهمنی ، ناصر ، فروشنده .
حقوق :
a
منبع :
۶-۲۱۰۸۰
زبان اثر :
فارسی
11
194
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
حلیة المتقین ( منتخب- ویرایشی)
همکار :
؛کاتب : محمدعلی بن ملاصادق خوانساری,خوانساری، محمدعلی‌بن‌صادق، قرن ۱۳ ق. کاتب
حقوق :
a
منبع :
۶-۱۷۰۵۷
زبان اثر :
فارسی
12
294
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
جام گيتي‌نما[چاپ سنگی]
مولف :
جامي، محمد بن علي بن عين علي ، ۱۲۲۰ق.
تاریخ انتشار :
طهران: دارالطباعه آقا ميرزا حسين بالسمه چي، ۱۳۱۶ ق
موضوع :
شعر فارسي -- قرن ۱۳ ق,محمد ( ص) ، پيامبر اسلام ، ۵۳ قبل از هجرت.۱۱ق.-- سرگذشنامه
زبان اثر :
فارسی
نتیجه  1  تا  12  از  7674  نتیجه  در  9/2183884  ثانیه 

 
login