پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  13068  نتیجه  در  1/0468371  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
532
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مدیریت سرمایه‌گذاری,[کتاب],/ [نویسندگان ویلیام‌اف. شارپ، گوردون‌جی. الکساندر، جفری‌وی. بیلی],؛ مترجمین علی پارسائيان، احسان پارسائیان.‮‬
همکار :
,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
2
170
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
The arts of Persia/ ‎edited by R. W. Ferrier‬
مولف :
ف‍ری‍ه‌، رون‍ال‍د، گ‍ردآورن‍ده‌,Ferrier, Ronald W
موضوع :
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌,ای‍ران‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
زبان اثر :
English
نوع :
كتاب چاپي
3
55
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Omar Chaijam Rubaijat
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
LCC :
PIR۴۶۲۵ , ‭/ی‌۸۸آ۷ ۱۲۹۲
شماره رکورد کتابشناسي :
۱‌ف‍ا‬۸ /۲۲
4
550
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ه‍زار و ی‍ک‌ ش‍ب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ از ال‍ف‌ ل‍ی‍ل‍ه‌ و ل‍ی‍ل‍ه‌
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
ه‍زار و ی‍ک‍ش‍ب‌
شماره کتابشناسي ملي :
‭۱۵۳۴
5
114
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
دی‍وان‌ ف‍ک‍اه‍ی‍ات‌ روح‍ان‍ی‌
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
روح‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، - ۱۲۷۵
شماره کتابشناسي ملي :
‭۲۸۹۴
6
58
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‭‭‭The mysteries of the Great Pyramid in relation to freemasonry
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
LCC :
‏‫‭‭HS۴۲۵ , ‭/ب‌۲م‌۹ ۱۳۱۷
7
60
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Vers le Khorasan (automne 1934): Aux lieux Saints de la Perse (automne 1931)/ ‎Henri Masse‬
مولف :
م‍اس‍ه‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۶۹ - ۱۸۸۶,MAsse, Henri‬
موضوع :
خ‍راس‍ان‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌,م‍ش‍ه‍د -- زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ا,م‍اس‍ه‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۶۹ - ۱۸۸۶ -- خ‍اطرات‌,ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
زبان اثر :
English
نوع :
كتاب چاپي
8
374
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
<الموافقات = موافقات> فی‌ اصول‌الشریعه
همکار :
,
حقوق :
a
زبان اثر :
عربی
نوع :
كتاب چاپي
9
80
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
The Mithraic origin and meanings of the rotas - sator square
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
LCC :
BF۱۶۲۳ , ‭/م‌۴م‌۸ ۱۳۵۲
شماره رکورد کتابشناسي :
۱۳۳ /۳۳
10
92
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Persische Marchen und Schwanke
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
LCC :
PIR۳۹۹۳ , ‏‫‭‭/‮‌ال‍ف‌‬۷پ‌۴ ۱۳۴۰
11
178
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
آشیانه عقاب , : داستان تاریخی
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
LCC :
‏‫PIR۸۲۲۳‭‬‭ /و۲ , ‏‫‭آ۵ ۱۳۱۲
12
362
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
die spielmannsdichtung
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/Paul piper
نتیجه  1  تا  12  از  13068  نتیجه  در  1/0468371  ثانیه 

 
login