مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
نوع:
مجموعه
توصیف:
شهيد علي قوچاني اول تيرماه 1342 دراراك متولدشدو دركودكي همراه خانواده از ار اك به اصفهان نقل مكان كرد وپس ازپيروزي انقلاب شكوهمنداسلامي در روستاهاي بوئين ومياندشت در خدمت محرومان ومستضعفان بود.ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق عملياتي كردستان حضور موثر داشته وبا شروع جنگ تحميلي در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشت واولين عملياتي كه ايشان شركت كردند عمليات فرمانده كل قوا بود. در عملياتهاي ثامن الائمه وشكستن حصر آبادان حضور داشت وبيش از 12 بار زخمي ومجروح شد.در اكثر عملياتها شركت داشت وفر ماندهي تيپ وحتي فرماندهي محور را درلشگر امام حسين (ع) بر عهده داشت .درسال 1363 ازدواج كرد وبه مكه معظمه مشرف شد ودرتاريخ 24/11/1364 درمنطقه عملياتي فاو(والفجر8) به درجه رفيع شهادت نائل گرديد. شهيد قوچاني عكس هاي بسياري از مناطق عملياتي تهيه كرده است. برخي ازاين مجموعه عكس ها به همراه ياداشت هاي شخصي ومكاتبات مربوط به خانواده آن شهيدبزرگوار درديدار جناب آقاي دكترصلاحي رئيس محترم سازمان اسنادوكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با خانواده آن شهيد درتاريخ 20/9/90 از طرف خانم فروغ آنجفي، مادرشهيد به مديريت اسنادوكتابخانه ملي منطقه مركزي كشور(اصفهان) اهداءگرديد. اصل اين مجموعه درمديريت اسناد و كتابخانه ملي اصفهان نگهداري مي شود.
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  73  تا  76  از  76  نتیجه  در  0/046829  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
73
5
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
عکسی از محل‌ ایجاد یادبود شهید قوچانی به جای آرامگاه در گلستان شهدای اصفهان [سند]
موضوع :
قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
74
13
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
دفترچه یادداشت هزینه‌های خرید٬آدرس و برنامه‌های روزانه شهید قوچانی [سند]
پدیدآور :
مرکز اسناد اصفهان,آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏
موضوع :
اصفهان,ش‍ه‍دا,قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬,ی‍ادداش‍ت‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
75
6
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
خاطرات یک روز جنگ در جبهه‌های خوزستان به قلم مادر شهید قوچانی[سند]
پدیدآور :
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏
تاریخ انتشار :
‏‫۱۳۶۰
موضوع :
اصفهان,ش‍ه‍دا,خاطره‌نویسی,خ‍اطرات‌
زبان اثر :
فارسی
76
4
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
برگ تایید ماموریت شهید علی قوچانی در جبهه‌های جنگ تحمیلی [سند]
پدیدآور :
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏
تاریخ انتشار :
۱۳۶۴
موضوع :
ش‍ه‍دا,س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌,قوچانی، علی‏‫، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬ ۱۳۶۴.‏‬
زبان اثر :
فارسی
نتیجه  73  تا  76  از  76  نتیجه  در  0/046829  ثانیه 

login