مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
نوع:
مجموعه
توصیف:
شهيد علي قوچاني اول تيرماه 1342 دراراك متولدشدو دركودكي همراه خانواده از ار اك به اصفهان نقل مكان كرد وپس ازپيروزي انقلاب شكوهمنداسلامي در روستاهاي بوئين ومياندشت در خدمت محرومان ومستضعفان بود.ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق عملياتي كردستان حضور موثر داشته وبا شروع جنگ تحميلي در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشت واولين عملياتي كه ايشان شركت كردند عمليات فرمانده كل قوا بود. در عملياتهاي ثامن الائمه وشكستن حصر آبادان حضور داشت وبيش از 12 بار زخمي ومجروح شد.در اكثر عملياتها شركت داشت وفر ماندهي تيپ وحتي فرماندهي محور را درلشگر امام حسين (ع) بر عهده داشت .درسال 1363 ازدواج كرد وبه مكه معظمه مشرف شد ودرتاريخ 24/11/1364 درمنطقه عملياتي فاو(والفجر8) به درجه رفيع شهادت نائل گرديد. شهيد قوچاني عكس هاي بسياري از مناطق عملياتي تهيه كرده است. برخي ازاين مجموعه عكس ها به همراه ياداشت هاي شخصي ومكاتبات مربوط به خانواده آن شهيدبزرگوار درديدار جناب آقاي دكترصلاحي رئيس محترم سازمان اسنادوكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با خانواده آن شهيد درتاريخ 20/9/90 از طرف خانم فروغ آنجفي، مادرشهيد به مديريت اسنادوكتابخانه ملي منطقه مركزي كشور(اصفهان) اهداءگرديد. اصل اين مجموعه درمديريت اسناد و كتابخانه ملي اصفهان نگهداري مي شود.
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  76  نتیجه  در  0/1718812  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
بندانگشتی
بندانگشتی
بندانگشتی
بندانگشتی
بندانگشتی
بندانگشتی
بندانگشتی
بندانگشتی
بندانگشتی
بندانگشتی
بندانگشتی
بندانگشتی
نتیجه  1  تا  12  از  76  نتیجه  در  0/1718812  ثانیه 

login