مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  55  نتیجه  در  0/046845  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه سرزمينهاي آسيايي
وضعيت نشر و پخش و غيره :
موسسه جغرافيايي پاريس
تاريخ توليد :
قرن شانزدهم ميلادي، دوره صفويه.
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نقشه
2
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تاريخي آسيا
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم هجري
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نقشه
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
3
360
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تشكيل شركت مختلط ماهيگيري خليج فارس
تاریخ انتشار :
1335ش
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
4
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه باستاني سرزمين هاي آسيايي و ايران
تاريخ توليد :
قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي (دوره صفويه).
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نقشه
جنس :
tif
5
9
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ترجمه انگليسي امتياز نامه نفت دارسي
تاریخ انتشار :
1319ق
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
6
8
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تجاوز ماهيگيران دوبي به جزيره سيري
تاریخ انتشار :
1339ش
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
7
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تاريخي آسيا، اروپا و آفريقا
وضعيت نشر و پخش و غيره :
موسسه جغرافياي باستان.
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم ميلادي
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نقشه
8
8
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
بحرین و مسائل خلیج فارس
مولف :
ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ۱۲۹۷ - ۱۳۶۰.
تاریخ انتشار :
تهران: کتابخانه طهوری‏‫، ۱۳۴۱.‬
موضوع :
بحرین,خلیج فارس، منطقه-- تاریخ.
زبان اثر :
فارسی
9
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه آسيا بر مبناي نصف النهار پاريس.
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم ميلادي
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نقشه
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
10
254
بندانگشتی
عنوان :
مسالک و الممالک
پديدآور :
/ابوالحسن صاعد بن علی الجرجانی
موضوع :
جغرافیا --متون قدیمی تا قرن ۱۴ ق.,۵-۱۵۴۶۳
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
11
5
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
سوء قصد به جان رئيس ماليه بندر جز
تاریخ انتشار :
1334ق
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
12
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه باستاني آسيا
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم ميلادي
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نقشه
جنس :
tif
نتیجه  1  تا  12  از  55  نتیجه  در  0/046845  ثانیه 

login