1178175
شناسنامه
عنوان:
‎‎طراحی ترمینال فرودگاه بجنورد
پديدآور:
‎‎کلانی، اشکان
نام سازمان:
‎‎دانشگاه آزاد اسلامی ( مشهد ). دانشکده هنر ومعماری
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‎‎‏‫( کارشناسی ارشد ) : معماری ‬
زبان اثر:
per
موضوع:
‎ت‍رم‍ی‍ن‍ال‌ ه‍ا
‎طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌
‎ف‍رودگ‍اه‌ ه‍ا
‎ف‍ض‍ا س‍ازی‌
‎م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌
چکيده:
‎‎هدف پژوهش طراحی یک ترمینال فرودگاهی در شهر بجنورد است. در این پژوهش به مطالعه و تفحص در باب مفهوم حرکت و مطالعه در مورد حمل و نقل وحمل و نقل هوایی به طور خاص، سپس دلایل نیاز شهر بجنورد داشتن یک فرودگاه مناسب و همچنین پتانسیلهای موجود در این شهر در کنار آنالیز اطلاعات آماری مربوط به فرودگاه بجنورد می پردازد و همچنین ضوابط استانداردهای بین المللی ، نکات مهم ایمنی و امنیتی پرواز محاسبه ی سرانه های مربوط فرودگاه و ( تهیه ی برنامه فیزیکی ) ، نمونه های مختلف فرودگاههای جهان به خصوص از نظر ایده ی عملکردی هر یک ارائه می شود سپس نحوه ی انتخاب سایت و تعیین ایده عملکردی و طرح نهایی پروژه تعیین شده است . یک سری ایرادها از نظر مسافران فرودگاههای کشور و بر طرف کردند .
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۱۱۷۸۱۷۵
يادداشت:
‎‎‏‫کتابنامه : ص. [۲۴۲-۲۴۳]‬
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎ایران ‎‎بجنورد ‎‎خراسان شمالی
شناسه كد كتاب:
1178175
سال نشر:
‎‎، ۱۳۸۵
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/1674342
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login