775774 , م‍ن‍ش‍ات‌ ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ ام‍ی‍ر ن‍ظام‌ (منتخب - فهرستی)
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
م‍ن‍ش‍ات‌ ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ ام‍ی‍ر ن‍ظام‌ (منتخب - فهرستی)
همکار:
گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر خ‍ان‌
حقوق:
a
منبع:
۶-۱۰۶۴
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
عنوانهاي گونه گون ديگر:
م‍ن‍ش‍ات‌ ام‍ی‍ر ن‍ظام‌ گ‍روس‍ی‌
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ام‍ی‍رن‍ظام‌ ام‍ی‍ر ن‍ظام‌ گ‍روس‍ی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌، ۱۲۳۶ ـ ق‌۱۳۱۷
ساير رده بندي ها:
۱۰۶۴۱ ث‌.۲۵۵۱۷۱ ۶-۱۰۶۴۲ (مقوایی‌یک‌لا‌آبی؛ ابتدای نسخه ممهور به مهردایره با نشان الله و ترازو «امور سرپرستی دادسرای عمومی تهران شعبه بلاصاحب»، مهر با نشان ترازو «کتابخانه دادسرای عمومی تهران» ۶-۲۶۹۸۴ (مقوایی، روکش‌کاغذ‌بنفش، عطف روکش‌پارچه‌ای‌زرشکی؛ ازهم‌گسیختگی شیرازه از جلد)
شماره کتابشناسي ملي:
‭۱۰۶۴۱/۱
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره:
ت‍ص‍وی‍ر و ش‍رح‌ ح‍ال‌ ام‍ی‍ر ن‍ظام‌ گ‍روس‍ی‌ در اب‍ت‍دای‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌
يادداشتهاي مربوط به عنوانهاي مرتبط:
م‍ن‍ش‍ات‌ ام‍ی‍ر ن‍ظام‌ گ‍روس‍ی‌
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20060803 per 50
شناسه كد كتاب:
775774
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login