كليات مصلح الدين شيخ سعدي شيرازي[چاپ سنگی]؛ كليات سعدي
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
كليات مصلح الدين شيخ سعدي شيرازي[چاپ سنگی]؛ كليات سعدي
موضوع:
شعر فارسي -- قرن ۷ ق.؛ نثر فارسي -- قرن ۷ ق.
زبان اثر:
فارسي
مولف:
‏‫ - ۶۹۱؟ق.‏
مصلح بن عبدالله
سعدي
تاریخ انتشار:
[تبريز]: سعي و اهتمام حاجي ابراهيم تاجر كتابفروش تبريزي، ۱۳۰۱ ق.
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
عنوان ديگر:
اين نسخه مشتمل بر ديباچه كليات، گلستان، بوستان، قصايد عربيه، قصايد فارسيه، مثلثات، ترجيعات، طيبات، بدايع، خواتيم، غزليات، قطعات، مثنويات، مفردات و هزليات سعدي مي باشد
جنس:
Image/jpg
شماره نسخه:
نسخه 1
شماره جلد:
1
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :