صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
ترجمه و تحقیق کتاب مراتب‌النحویین ابوطیب لغوی
پديدآور:
/ نگارش لیلا رضایی رضایی، لیلا
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی , . واحد تهران مرکزی . دانشکده ادبیات و علوم انسانی . گروه زبان و ادبیات عرب
موضوع:
لغوی، ابو‌طیب
اب‍وال‍طی‍ب‌ ل‍غ‍وی‌ , ، ع‍ب‍دال‍واح‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ , ، - ۳۵۱ق‌.
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , (کارشناسی ارشد): زبان‌ و ادبیات عرب. , ‏‫‏، ۱۳۹۰. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده زبانهای خارجی، گروه زبان و ادبیات عرب.
موضوع:
ن‍ح‍و
دانشمندان عرب
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‏۲۷۹۱۴۹۴
يادداشت:
‏‫‏کتابنامه: ص. ۷۲-۷۴.
عنوان به منزله موضوع:
مراتب‌النحویین
شناسه كد كتاب:
2791494
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: