صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
تهیه نقشه خطر زمین لرزه استان قزوین
پديدآور:
/نگارش مسلم جهانگیربخت جهانگیربخت٬ مسلم
همکار:
؛ استاد راهنما عباس مهدویان
؛ استاد مشاور محمود الماسیان
مهدویان٬ عباس٬ استاد راهنما
الماسیان٬ محمود٬ استاد مشاور
نام سازمان:
‏‫دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال). دانشکده علوم پایه ‬
نوع ماده:
پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا
شماره کتابشناسي ملي:
۱۲۷۸۲۲۰
يادداشت:
کتابنامه : ص. ۱۵۸ - ۱۶۲
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران استان قزوین
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‏‫(کارشناسی ارشد) : ژئوفیزیک٬ گرایش زلزله شناسی
شناسه كد كتاب:
1278220
سال نشر:
، ۱۳۸۱
نیم نگاه | تحويل
54.227.76.180
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: