شناسنامه
عنوان:
بررسی مردم‌شناختی هیاتهای مذهبی در شهر تهران
پديدآور:
/پژوهشگر محمدهادی منصور لکورج منصورلکورج، محمدهادی
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی) .دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‏‫(کارشناسی ارشد) : علوم اجتماعی‬‬‬
موضوع:
ت‍اری‍خ‌
ه‍ی‍ات‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
س‍وگ‍واری‌ ه‍ا[۱]
شماره کتابشناسي ملي:
۱۲۸۵۴۲۸
يادداشت:
کتابنامه : ص. ۲۰۴-۲۰۷
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران تهران
شناسه كد كتاب:
1285428
سال نشر:
، ۱۳۸۲
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/184278
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :