صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
ارجنامه مرعشیان
موضوع:
، ۱۳۲۰ -
م‍رع‍ش‍ی‌
م‍رع‍ش‍ی‌
، ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌
، ‏‫۱۲۷۶ - ‏۱۳۶۹.‬
125015
،سید م‍ح‍م‍ود
125031
حقوق:
a
زبان اثر:
فارسی
نوع:
كتاب چاپي
ISBN:
:‏‫‭978-964-446-255-9
LCC:
‏‫‭BP۵۵/۳ /م۴
‏‫‭‮الف‬۵ ۱۳۸۹
شماره رکورد کتابشناسي :
‏‫‭۲۹۷/۹۹۸
جنس:
Application/pdf
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌ ، م‍ح‍م‍د ،‏ ‫۱۳۳۸ - ‏ 9953 ، گردآورنده
نام شخص - (مسئوليت معنوي برابر):
رفیعی ، حسین ، ‏‫۱۳۳۹ -‏ 624857 ، گردآورنده
شماره کتابشناسي ملي:
‎۲‎۱‎۶‎۲‎۰‎۱‎۷
شناسه افزوده (تنالگان):
267916 سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
داده هاي کلي پردازش:
20101102 per 50
شناسه كد كتاب:
2162017
شماره جلد:
جلد 1
شماره نسخه:
نسخه 1
توصيف مجموعه:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
نیم نگاه | تحويل
54.166.160.105
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: