احوال و افکار و آثار شاه فقیرالله آفرین لاهوری [چاپ سنگی]
شناسنامه
احوال و افکار و آثار شاه فقیرالله آفرین لاهوری [چاپ سنگی]
عنوان و نام پديدآور:
‏‫شاعران هندی (فارسی‌زبان)‬ -- قرن‏‫ ۱۲ق.‏‬ -- سرگذشتنامه
آف‍ری‍ن‌ لاه‍وری‌، ف‍ق‍ی‍رال‍ل‍ه‌، ‏‫ - ‏۱۱۵۳ ق.‬-- سرگذشتنامه
شعر فارسی -- قرن‏‫ ۱۲ق.‏‬
موضوع:
Urdu
زبان اثر:
عرفان، محمد، قرن ۱۴.
مولف:
[لاهور]: دکتر محمد عرفان، ۱۹۸۶ م. ( [لاهور]:مطبع:
تاریخ انتشار:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
نوع:
عمری، انصاراحمد، قرن ۱۴
کاتب:
2645294
شماره رکورد کتابشناسي :
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
نسخه 1
شماره نسخه:
1
شماره جلد:
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :