صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
دیوان رفیق اصفهانی
همکار:
قزوینی، میرعبدالباقی بن میرحسن. کاتب
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
Image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
شعر فارسی -- قرن‏‫ ۱۲ق.‏‬ nli 247624 شعر فارسی -- قرن ‏‫۱۳ق.‏‬ nli 247628
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
افتاده:...بر من از کنج چشم کرد نظر با من از روی خشم کرد خطاب... انجام: آغاز: افتاده:... رخ نیست که ماه مهر میناء است این قد نیست که سرو باغ سجاد است این...
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۱۵۰-۱۲۲۶ق‌. 61963 رف‍ی‍ق‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
۲۹۱۲۴۸۵
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۳۱۵ ۳۰۸۵ف ۳۸۳-۱۲۰
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
ملا حسین رفیق اصفهانی معروف به رفیق سبزی فروش از شاعران اصفهان که معاصر آذر و هاتف اصفهانی و در غزلسرایی سبک نو عراقی را بوجود آوردند وی در سال ۱۲۱۲ وفات یافت و در نجف به خاک سپرده شد. دیوان اشعار وی بیش از هشت هزار بیت و نسخه حاضر دیوان رفیق شامل قصاید و غزلیات و رباعیات است. ابتدای دیوان با اشعاری در تاریخ وفات چند تن از مشاهیر و شاعران مثل آقا رابعه، آقا محمد عاشق، حاجی محمد علی ۱۱۸۳، ملا عبدالواسع ۱۱۸۴، تاریخ آب انبار حاج
شناسه كد كتاب:
2912485
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: