مجموعه ها
اسناد انقلاب مشروطه در آرشیو بریتانیا
مجموعه اسناد ارائه شده با عنوان "اسناد آرشيو بريتانيا" در سالهاي اخير از بين اسناد مرتبط با ايران در آرشيو ملي انگلستان، انتخاب و نسخه رقمي آن به سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتقل شده است .
اين مجموعه نزديك به 70،000 برگ سند تاريخي مربوط به ايران در دهه نخست قرن بيستم ميلادي را شامل مي شود. اين دوره، كه مصادف با انقلاب مشروطه و سالهاي قبل و بعد از آن است ، از حيث پژوهش هاي تاريخ معاصر ايران ، دخالت هاي آشكار و پنهان
عنوان و نام پديدآور:
اسناد انقلاب مشروطه در آرشیو بریتانیا
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه اسناد ارائه شده با عنوان "اسناد آرشيو بريتانيا" در سالهاي اخير از بين اسناد مرتبط با ايران در آرشيو ملي انگلستان، انتخاب و نسخه رقمي آن به سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتقل شده است .
اين مجموعه نزديك به 70،000 برگ سند تاريخي مربوط به ايران در دهه نخست قرن بيستم ميلادي را شامل مي شود. اين دوره، كه مصادف با انقلاب مشروطه و سالهاي قبل و بعد از آن است ، از حيث پژوهش هاي تاريخ معاصر ايران ، دخالت هاي آشكار و پنهان
      
اسناد انقلاب مشروطه در آرشیو بریتانیا
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  210  نتیجه  در  0/1718949  ثانيه، 
 
             

مرتب سازی بر اساس
1


86
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گزارشهای مک لین ، گزارشهای مربوط به ایران 1906-1907، گزارش کردستان1919،کمیسون نظامی 1920،گزارش عراق نوشته جیبز.
منبع :
آرشيو ملي ايران
زبان اثر :
English
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
2


419
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
امور مربوط به سیستان.
منبع :
آرشيو ملي ايران
زبان اثر :
English
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
3


573
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گزارش هاو مکاتبات کنسولگری بوشهر با سفارت انگلستان درتهران.
منبع :
آرشيو ملي ايران
زبان اثر :
English
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
4


563
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مکاتبات سیاسی مربوط به ایران صفحات:15189-12445
منبع :
آرشيو ملي ايران
زبان اثر :
English
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
5


59
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
عبور و مرور کشتی های جنگی و حامل سلاح نظامی در خلیج فارس
منبع :
آرشيو ملي ايران
زبان اثر :
English
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
6


83
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مکاتباتنماینده سیاسی بریتانیا در خلیج فارس و بحرین و بصره و...
منبع :
آرشيو ملي ايران
زبان اثر :
English
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
7


8
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گزارش های کلی محرمانه از ایران در سال 1906
منبع :
آرشيو ملي ايران
زبان اثر :
English
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
8


392
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گزارش هاو مکاتبات کنسولگری بوشهر با سفارت انگلستان درتهران.
منبع :
آرشيو ملي ايران
زبان اثر :
English
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
9


183
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مکاتبات مربوط به پایگاه دریایی خلیج فارس، مکاتبات با جزیره هنگام و بندر عباس و ...
منبع :
آرشيو ملي ايران
زبان اثر :
English
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
10


376
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مکاتبات کنسولگری انگلستان در اصفهان با سفارت آن کشور در تهران.
منبع :
آرشيو ملي ايران
زبان اثر :
English
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
نتایج   1  تا  10  از  210  نتیجه  در  0/1718949  ثانيه