مجموعه ها
مجموعه تخصصي خليج فارس
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  59  نتیجه  در  0/1563302  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
1


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه سرزمينهاي آسيايي
تاريخ توليد :
قرن شانزدهم ميلادي، دوره صفويه.
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
2


13
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
بخشنامه نخست وزيري در مورد بكارگيري رويه يكسان ادارات دولتي در استفاده از لفظ خليج فارس در مكاتبات
تاریخ انتشار :
1355ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
3


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تاريخي آسيا
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم هجري
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
Image/jpg
4


360
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تشكيل شركت مختلط ماهيگيري خليج فارس
تاریخ انتشار :
1335ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
5


7
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اخطار مجلس شوراي ملي به حكمران بنادر در خصوص نصب پرچم ايران در جزيره سيري
تاریخ انتشار :
1329ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
6


1
تصویر بندانگشتی