شناسنامه
پديدآور:
۶۰۰ - ۶۷۲ق.
محمد بن عبدالله
ابن‌مالک
عنوان:
الالفیه فی‌النحو[نسخه خطی]
موضوع:
زبان عربی -- نحو
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
عنوان ديگر:
اشعار و فوایدی در آستر بدرقه و اندرون جلد . گ ظهریه به آستر نسخه چسبانده شده ، ممکن است نسخه جزء مجموعه‌ای بوده که تفکیک شده و برای پنهان داشتن آن این دو برگ را به هم الصاق کرده‌اند . آستر برگی از یک نسخه خطی است .
جنس:
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
شناسه كد كتاب:
1137870
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :