صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
اوس‍ت‍اد ن‍وروز پ‍ی‍ن‍ه‌دوز: ن‍م‍ای‍ش‌ اخ‍لاق‍ی‌، ادب‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
حقوق:
a
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
جنس:
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ اح‍م‍دک‍ام‍ل‌ ال‍وزاره‌ م‍ح‍م‍ودی‌ م‍ح‍م‍ودی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۹ - ۱۲۵۳
شماره کتابشناسي ملي:
‭۲۳۸۳۹
داده هاي کلي پردازش:
20060912 per 50
شناسه كد كتاب:
898457
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: