1098324 , کشاورز‌نامه[نسخه خطی]
شناسنامه
عنوان:
کشاورز‌نامه[نسخه خطی]
موضوع:
کشاورزی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
كاتب:
محمد‌ضیاء بن محمد‌نظام الویری، ۱۲۲۱ق.
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
5_17841
عنوان ديگر:
. این کتاب توسط سرجیوس بن هلیا رومی، قسطا بن لوقای بعلبکی، اسطاث باهمکاری بطریق پولیتیانوس اسکندرانی، و ابوزکریا یحیی بن عدی، به‌صورت مستقل با ‌نام «الفلاحة الرومیة» به عربی و سپس با نام ورزنامه (پورنامه) به‌فارسی ترجمه شد، و دوباره از فارسی به عربی با نام «کتاب الزرع» برگردانده شد. کتاب‌خانه‌ی بریتانیا و برلین و ولی‌الدین نسخی از این کتاب را در‌اختیار دارند.» در ایران موجودی این کتاب، نسخه‌ی دانشکده‌ی حقوق به‌زبان فارسی و نسخه‌های کتابخانه‌ی آستان قدس(۱۹/۶۵۳-۶۶۱) و قائینی قم (ص۳۷۳) به‌زبان عربی، و هر‌سه ناقص است. فهرست آستان قدس فهرست تفصیلی اجزا و ابواب نسخه‌ی خود را ذکر کرده است. این نسخه تا باب چهل و هشتم کتاب است، و در عین‌حال بسیار مفصل‌تر از نسخه‌ی ماست. تطبیق متن نسخه‌ی ما با نسخه‌ی دانشکده‌ی حقوق کاشف از این حقیقت خواهد بود که نسخه‌ی ما و نسخ متعدد مشابه آن، انتخابی از ترجمه‌ی فارسی کتاب ورزنامه یا کشاورزنامه هست یا خیر. به‌خصوص که در نسخه‌ی ما معادل رومی برخی گیاهان نوشته شده است. از سوی دیگر فهرست‌نویس دانشگاه (۷/ ۲۷۷۶)، مولف این نسخه را به‌احتمال احمد عطار قزوینی پسر محمد‌حسن‌بیک افشار، همان کاتب نسخه‌ی ش( ۱۳۱۵) این کتاب‌خانه معرفی می‌کند. این نسخه مشابه نسخه‌ی ما است، و عنوان نامه‌ی کشاورزی دارد. این نسخه به‌دستور آقا‌میرزا شریف طبیب دامغانی رودسری فرزند کربلائی‌قلی، در ۶صفر ۱۲۸۹ق نوشته شده است. به‌زعم فهرست‌نویس این کتاب‌خانه، این نسخه اصل است. این احتمال صحیح به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا نسخ متعدد دیگر این کتاب، با تاریخ متقدم‌تر از آن موجود است
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
1098324
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :