درباره مجموعه

پروژه کتابخانه ديجيتال، طرحي جهت حفاظت بلند مدت ديجيتالي و ارتقاي دسترس پذيري ميراث مکتوب کشور عزيزمان ايران است که با توجه به ماموريت سازمان اسناد و کتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين سازمان فرهنگي از سنوات گذشته طراحي و به اجرا در آمده و هم اکنون در برگيرنده هزاران کتاب ديجيتالي شده نسخه خطي و چاپ سنگي قديمي است.

نمایش درختواره
نمایش گراف