1054321 , طب الائمه
شناسنامه
عنوان:
طب الائمه
موضوع:
احادیث پزشکی -- قرن ۱۲ ق.,پزشکی اسلامی -- قرن ۱۲ ق.,۵-۱۵۵۲۵
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
1.05432e+006
توصیف:
آغاز:,» بسمله. جبرئیل امین درگاه الهی داده بزبان قلم سلیمان و انه من سلیمان و انه بسم‌الله الرحمن الرحیم و اورد خبر خویش اثرش ...«,انجام:,»... سوره یس که بنویسند و در آب اندازن و بزنان دهند که بیاشامند شیر ایشان بسیار شود سنه ۱۲۰۸ این کتاب شفا تمام شد در ... والله اعلم بالصواب «
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
1054321
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login